aktualizace


po zhodnocení meteo meteo Dambořice k 19.5.2019 (13,0 mm) viz níže. Předpověď 23. – 29.5.2019 Zhodnocení situace: V současnosti je u Vás stále tlak plísní. Vzhledem k tomu, že uvádíte srážky 20.5.2019 tento bude na dále i když další již nic nenaprší 

Réva vinná: 
14 dní před květem provést ošetření 
Padlí révové: Sirnatý přípravek – za posledních přibližně 10 let je padlí révové daleko agresivnější. V současnosti je u Vás období vyšších srážek. Pokud by následně přišlo období 2 týdnů beze srážek nebo s minimálními srážkami může nastat rychlý nástup této choroby pokud není dodržena frekvence ošetření. Tyto závěry jsme si ještě ověřoval

Plíseň révová: Ošetření měďnatým přípravkem. Mimo působení na plíseň révovou zpevňuje pletiva listů a nepřímo působí na padlí. Použití kumulus popř Flowbrix

Nehýbat ve vinohradu s půdou, nesekat meziřadí. Mělo by to vliv na napadení plísní révovou!!!!! 

Ovocné dřeviny 
Jabloně: 
Strupovitost: Je tlak choroby. 
Padlí: Tlak choroby není. 
Broskve: 
Kadeřavost: Je tlak choroby. Neošetřovat měďnatými přípravky, aby nedošlo k popálení listů 
Padlí: Tlak choroby není. 
Meruňky: 
Monilia, gnomonia: Je tlak chorob. 
Třešně, višně: 
Monilia: Je tlak choroby. 

Upozornění: Upozorňujeme, že tato prognóza je platná pro vinice 5 let a starší. V případě ošetřování mladších vinic je nutné provádět paušální ochranu. Přípravky nesmí být míchány s hnojivy a navzájem. Mohlo by dojít k popálení a poškození rostlin a také k velkému snížení účinnosti přípravku. Ochranu provádějte pouze v ranních hodinách cca do 9 hod nebo odpoledne po 17. hodině, kdy jsou nižší teploty a nemůže dojít k poškození rostlin. Pokud jsou přípravky aplikovány za vyšších teplot (nad 20°C), dojde k odpaření přípravku a tím ke snížení účinnosti přípravku 5 cm od trysky dojde k 80% snížení účinnosti přípravku. Při aplikaci nad 20°C může dojít k poškození rostlin. Jezdit každým řadem. Jezdit do porostu až při zahájení postřiku. Upozorňujeme na nutnost dodržovat ochranné lhůty pro ošetření přípravky na ochranu rostlin u všech odrůd révy vinné