aktualizace

 

Zhodnocení situace: V současnosti u Vás nastal tlak padlí. K tomu, aby byl znova tlak plísní musí  tento týden napršet minimálně 31,0 mm a více

 

Budete ošetřovat

Padlí révové: Kumulus + Luna bez registrace Kumulus Talent pozor na teplotu

Plíseň révová: Momentum. Vzhledem tlaku padlí přidat měďnatý přípravek, který má nepřímý účinek i na padlí révové zpevňuje listy, dále příznivě působí na dobré vyzrání réví. Bez registrace Ridomil Gold pipet

 

 

 

Ovocné dřeviny

Jabloně: 

Strupovitost: Tlak choroby zanikl.

Padlí: Tlak choroby znova nastal.

Předpověď pro jabloně končí.

 

Upozornění: Upozorňujeme, že tato prognóza je platná pro vinice 5 let a starší. V případě ošetřování mladších vinic je nutné provádět paušální ochranu. Přípravky nesmí být míchány s hnojivy a navzájem. Mohlo by dojít k popálení a poškození rostlin a také k velkému snížení účinnosti přípravku. Ochranu provádějte pouze v ranních hodinách cca do 9 hod nebo odpoledne po 17. hodině, kdy jsou nižší teploty a nemůže dojít k poškození rostlin. Pokud jsou přípravky aplikovány za vyšších teplot (nad 20°C), dojde k odpaření přípravku a tím ke snížení účinnosti přípravku 5 cm od trysky dojde k 80% snížení účinnosti přípravku. Při aplikaci nad 20°C může dojít k poškození rostlin. Jezdit každým řadem. Jezdit do porostu až při zahájení postřiku. Upozorňujeme na nutnost dodržovat ochranné lhůty pro ošetření přípravky na ochranu rostlin u všech odrůd révy vinné