aktualizace

 

Všeobecně: V současnosti u Vás nastal tlak padlí. K tomu, aby byl znova tlak plísní musí tento týden napršet minimálně 17,0 mm a více.

 

Réva vinná

Platí minulé sdělení

Za 10-12 dní od posledního ošetřit

Padlí révové: Sirnatý přípravek

Plíseň révová: Měďnatý přípravek – má za cíl mimo jiné zpevnit pletiva listů nepřímá ochrana proti padlí révovému a dále je to ošetření na dobré vyzrání réví.

 

Ovocné dřeviny

Je tlak padlí

Již se neošetřuje předpověď pro ovocné dřeviny končí.

 

 

Upozornění: Upozorňujeme, že tato prognóza je platná pro vinice 5 let a starší. V případě ošetřování mladších vinic je nutné provádět paušální ochranu. Přípravky nesmí být míchány s hnojivy a navzájem. Mohlo by dojít k popálení a poškození rostlin a také k velkému snížení účinnosti přípravku. Ochranu provádějte pouze v ranních hodinách cca do 9 hod nebo odpoledne po 17. hodině, kdy jsou nižší teploty a nemůže dojít k poškození rostlin. Pokud jsou přípravky aplikovány za vyšších teplot (nad 20°C), dojde k odpaření přípravku a tím ke snížení účinnosti přípravku 5 cm od trysky dojde k 80% snížení účinnosti přípravku. Při aplikaci nad 20°C může dojít k poškození rostlin. Jezdit každým řadem. Jezdit do porostu až při zahájení postřiku. Upozorňujeme na nutnost dodržovat ochranné lhůty pro ošetření přípravky na ochranu rostlin u všech odrůd révy vinné