aktualizace

Všeobecně: V současnosti u Vás došlo ke zlepšení vláhové situace. Je tlak plísní, který bude nadále i když v tomto týdnu nic nenaprší.

Réva vinná

Za 10 dní od posledního ošetřit

Padlí révové: Sirnatý přípravek. Ten má mimo jiné za cíl využití vedlejší účinnosti síry na hálčivce a vlnovníkovce

V tomto týdnu byly u Vás vyšší úhrny srážek. Pokud v následujícím období budou nižší srážky může dojít u náchylných odrůd (Chardonay, Veltlínské zelené, Modrý portugal, Frankovka atd.) k rychlému projevu choroby. Věnujte prosím pozornost zeleným pracem a pravidelné kontrole zdravotního stavu porostů

 

Plíseň révová: Měďnatý přípravek. jedná se o osvědčené ošetření, které má za cíl podporu dobrého vyzrání réví a nepřímá ochrana proti zmrznutí. Toto ošetření doporučuji na základě vlastních zkušenosti a poznatků mého tatínka, který se ochranou révy vinné zabýval více než 40 let.      

 

Upozornění: Upozorňujeme, že tato prognóza je platná pro vinice 5 let a starší. V případě ošetřování mladších vinic je nutné provádět paušální ochranu. Přípravky nesmí být míchány s hnojivy a navzájem. Mohlo by dojít k popálení a poškození rostlin a také k velkému snížení účinnosti přípravku. Ochranu provádějte pouze v ranních hodinách cca do 9 hod nebo odpoledne po 17. hodině, kdy jsou nižší teploty a nemůže dojít k poškození rostlin. Pokud jsou přípravky aplikovány za vyšších teplot (nad 20°C), dojde k odpaření přípravku a tím ke snížení účinnosti přípravku 5 cm od trysky dojde k 80% snížení účinnosti přípravku. Při aplikaci nad 20°C může dojít k poškození rostlin. Jezdit každým řadem. Jezdit do porostu až při zahájení postřiku. Upozorňujeme na nutnost dodržovat ochranné lhůty pro ošetření přípravky na ochranu rostlin u všech odrůd révy vinné